Nova Business Travel

Gebruikersovereenkomst

Op deze site stelt Nova Zakenreizen informatie ter beschikking. Hoewel Nova Zakenreizen – voor zover redelijkerwijs mogelijk - inspanningen heeft geleverd om zich van de juistheid van deze informatie te vergewissen, kan zij niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Nova Zakenreizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade die voortvloeit uit het gebruiken van gegevens van bovengenoemde websites. Informatie over uw geplande, geboekte of reeds genoten reis kunt u verkrijgen bij Nova Zakenreizen.

GebruiksovereenkomstPrivacybeleidCopyright 2020 by Nova Tours
Back To Top