+31 (0) 20 643 0509
   reservations@nova-business.nl

 

ANVR, SGR en voorwaarden


ANVR: Nova Business Travel (ANVR nr. 03449) is ANVR lid. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en/of Deel B -Boekingsvoorwaarden-) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Zie onderstaand de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en/of Deel B –Boekingsvoorwaarden-) en overige ANVR- informatie.

Voor meer informatie www.anvr.nl.

De zes zekerheden van de ANVR maken het verschil. Om rustig op reis te kunnen gaan, is het van belang zekerheid in te bouwen. Bij het zoeken van een reis komt u dan ook regelmatig het ANVR-logo tegen. Wat betekent dit en wat biedt het u als reiziger? Wij geven u zes redenen waarom u bij het boeken van uw vakantie- of zakenreis altijd op het ANVR-logo moet letten.

1. Eerlijke voorwaarden
2. Uw geld in goede handen
3. Veilig reizen
4. Kwaliteit voorop
5. Verantwoord reizen
6. Zekerheid bij klachten


 
SGR: Onze organisatie (KvK 34205573) is deelnemer aan de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR nr. 3042). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma/op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Klik hier voor de SGR Garantieregeling.
 

Voorwaarden

Nova Business Travel is een dienstverlener op het gebied van zakenreizen. Middels de site informeert en adviseert Nova Business Travel en worden reserveringen gemaakt. Nova Business Travel verleent deze diensten in uw opdracht. De boekingsvoorwaarden
zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van Nova Business Travel. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

Nova Business Travel kan een reservering voor u maken. Wij brengen dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. Nova Business Travel is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Nova Business Travel kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor losse vliegtickets, hotelkamers en verzekeringen voor u afsluiten.

Nova Business Travel is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de leverancier verkrijgen. Nova Business Travel is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, e-mailadres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit en dergelijke. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste reisdocumenten (paspoort, visum, inentingsbewijzen). Hierover zal Nova Business Travel u bij boeking –middels e-mail- op verzoek wel algemene informatie kunnen geven.

Nova Business Travel zal u in het algemeen direct bij het geven van de opdracht een bevestiging verstrekken. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal deze u per e-mail of per post toegezonden worden. Nova Business Travel kan, mits dit van tevoren aan de klant bekend wordt gemaakt, voor het verlenen van zijn diensten een tarief in rekening brengen.

Wij wijzen alle passagiers van en naar de USA erop, dat uw gegevens toegankelijk zijn voor lokale autoriteiten in verband met een wettelijk verplichte veiligheidscontrole. Uw gegevens worden slechts voor veiligheidsdoeleinden gebruikt. Met uw reserveringsopdracht bevestigt u hiertegen geen bezwaar te hebben.

De Algemene Voorwaarden van het ANVR zijn tot stand gekomen in april 1997 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad.

 
Welke voorwaarden zijn op uw reis(onderdeel) van toepassing:

Los lijndienstticket (http://nova-business.nl/online-boeken/vliegtickets): ANVR Boekingsvoorwaarden, aanvullende voorwaarden van Reisbureau Nova en de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij.

Los hotel (http://nova-business.nl/online-boeken/hotels): ANVR Boekingsvoorwaarden, aanvullende voorwaarden van Reisbureau Nova en de voorwaarden van de betreffende leverancier cq hotel

In deze voorwaarden wordt gesproken over informatie, adviezen, bemiddeling en reserveringen van en door Reisbureau Nova. Dit geschiedt door informatie, advies op en sturing door onze site en middels e-mail of telefonisch contact. Ook daar waar u zelf handelingen verricht bemiddelt Reisbureau Nova voor u en maakt de reserveringen. In het vervolg van deze voorwaarden dient u uitspraken hieromtrent dan ook op deze wijze te interpreteren.

DOWNLOAD HIER DE ANVR REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN

LEES HIER DE ANVR BAGAGE- EN VERVOERVOORWAARDEN

DOWNLOAD HIER DE NOVA VAKANTIEREIZEN AANVULLENDE VOORWAARDEN

 

 • Aanvullende voorwaarden

De navolgende bepalingen zijn door Reisbureau Nova zelf vastgesteld.
Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.

In aanvulling op de ANVR reis- en/of boekingsvoorwaarden zijn de onderstaande voorwaarden van Reisbureau Nova van toepassing:

Lijndiensttickets:

Op een lijndienstticket binnen het door u zelf samengestelde pakket, vlucht en hotel, zijn beperkende voorwaarden van toepassing. U ontvangt aanvullende informatie over de geldigheid van het ticket en de kosten die de vervoerder in rekening brengt als u de reservering van de lijndienstvlucht in uw ticket wijzigt of annuleert. Wij wijzen u erop dat een luchtvaartmaatschappij bij no-show af kan wijken van de vermelde annuleringskosten en restitutie kan weigeren. Van no-show kan sprake zijn als u bijvoorbeeld niet op
komt dagen op de geplande vertrektijd en zelfs als u uw reis binnen 24 uur voor de geplande vertrektijd annuleert.

Hotels:

Op een hotelreservering binnen het door u zelf samengestelde pakket, vlucht en hotel, zijn beperkende voorwaarden van toepassing. U ontvangt aanvullende informatie over de geldigheid van de hotelboeking en de kosten die het hotel in rekening brengt als u de reservering van de reis wijzigt of annuleert.

Lokale taksen niet opgenomen in de hoteltoeslagen. Gelieve er rekening mee te houden dat er taksen kunnen worden aangerekend met betrekking tot uw hotelboeking die nog niet werden betaald op het moment van aankoop, bv. lokale taksen, omzetbelasting, enz. Alle lokale taksen dienen rechtstreeks door u aan het hotel te worden betaald op het ogenblik van in- of uitchecken.

Artikel 1: Tariefgarantie:

Tarieven van lijndiensttickets kunnen tussen uw boekingsdatum en vertrekdatum worden verhoogd door de vervoerder. Ook luchthavenbelastingen kunnen soms fors worden verhoogd. Daarnaast zijn lijndiensttickets in sommige gevallen onderhevig aan valutaschommelingen, bijvoorbeeld bij binnenlandse vluchten. Alle meerkosten van uw lijndienstticket worden aan u in rekening gebracht. Reisbureau Nova zal altijd proberen u tijdig van tariefsverhogingen op de hoogte te stellen, maar kan dit niet garanderen. De tarieven van lijndiensttickets, hotels en stedentrips worden door Reisbureau Nova gegarandeerd vanaf het moment dat u de gehele reissom aan Reisbureau Nova heeft voldaan en vlucht en/of hotel middels een reserveringsnummer(s) in de bevestigings e-mail of daarna daadwerkelijk zijn bevestigd.

Artikel 2: Aanbetaling en betalingstermijnen:

 1. In afwijking van art. 3 lid 1a van de ANVR reisvoorwaarden betaalt de opdrachtgever de gehele overeengekomen reissom en andere kosten bij boeking aan Reisbureau Nova. Reisbureau Nova draagt zorg voor tijdige betaling aan de betrokken dienstverleners

Artikel 3: Wijziging door de opdrachtgever:

 1. Onder wijziging van een boeking wordt verstaan: het annuleren van een reeds bevestigde boeking of deel hiervan, waarbij gelijktijdig een nieuwe boeking voor dezelfde opdrachtgever en deelnemers wordt gemaakt.
 2. Wijziging van de boeking is uitsluitend mogelijk indien de voorwaarden van de dienstverlener en het gekozen tarief dit toelaten.
 3. Wijziging van de boeking is uitsluitend mogelijk indien een nieuwe boeking wordt gemaakt naar dezelfde bestemming en route en tegen hetzelfde tarief en voorwaarden of indien de opdrachtgever akkoord gaat met het gewijzigde tarief en eventueel bijkomende kosten.
 4. De kosten van de wijziging zijn deels afhankelijk van de voorwaarden van de gekozen dienstverlener en de voorwaarden van het gekozen tarief. Alle kosten die de dienstverlener rekent in geval van een wijziging komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Bij iedere wijziging van de boeking of delen van de boeking, berekent Reisbureau Nova administratiekosten, zijnde:
 • Losse lijndiensttickets € 35 per boeking
 • Losse hotels € 35 per boeking
 • Samengestelde reis € 70 per boeking

Artikel 4: Annulering door de opdrachtgever:

 1. Bij annulering worden alle bestanddelen van het door u zelf samengestelde pakket, vlucht en hotel, geannuleerd.
 2. In afwijking van art. 9 lid 2c van de ANVR reisvoorwaarden bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.
 3. Reisbureau Nova adviseert voor dit product een annuleringsverzekering af te sluiten.